حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی آبیاران در لردگان

روز پنجشنبه 6 شهریورماه، شماری از آبیاران شهرستان خانمیرزا در لردگان، دست به تجمع اعتراضی زدند.

برپایه گزارشات منتشره، ، شماری از آبیاران شهرستان خانمیرزا در استان لردگان، جهت دریافت ده ماه حقوق معوقه خود در مقابل اداره آب این شهرستان دست به تجمع اعتراضی زدند. معترضا  همچنین اعلام نموده اند دو ماه میباشد که اداره آب حتی حق بیمه آنان را نیز پرداخت نکرده است. شایان ذکر است شهرستان خانمیرزا دهمین شهرستان استان چهارمحال و بختیاری است.