حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی آرایشگران شهرستان بویراحمد

بنا به گزارش منتشره روز دوشنبه ۲2 اردیبهشت ماه، بیش از ۱۰۰ نفر از آرایشگران شهرستان بویراحمد برای بازگشایی آرایشگاه های خود در مقابل ساختمان استانداری و سپس جلوی اتاق اصناف این شهرستان تجمع کردند.

به گفته معترضین،هنوز هیچ دستور بازگشایی از طرف ستاد مبارزه با کرونا اعلام نشده است. اعضای این صنف طی این مدت دچار مشکلات معیشتی زیادی شده‌اند و یا اینکه به دلیل نداشتن اجاره مغازه‌های خود مجبور به تخلیه شده‌اند.آنها افزودند:آرایشگران خواستار بازگشایی هر چه سریع تر مغازه‌های خود هستند.گفتنی است بیش از ۲۰ درصد آرایشگاه‌های این شهرستان زنان سرپرست خانوار هستند که این افراد منبع درآمد دیگری برای گذراندن زندگی ندارند.