حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی آرایشگران و پیرایشگران بوشهر

طی روزهای اخیر، جمعی از آرایشگران و پیرایشگران بوشهر مقابل اتاق اصناف مرکز استان تجمع اعتراضی برپا کردند.

برپایه این گزارش،این آرایشگران نسبت به بلاتکلیفی معیشتی و بیکاری خود دست به اعتراض زدند. به گفته آنها، بیش تر از دوماه است که بیکاریم و در مقابل خانواده هایمان شرمنده ایم بارها اعتراض خود را به گوش مسئولان رسانده ایم ولی تاکنون پاسخی به ما داده نشده است.