حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی آرایشگران کرمان

بنا به گزارشات منتشره روز یکشنبه 7 اردیبهشت ماه،جمعی از آرایشگران کرمان برای اعتراض نسبت به بلاتکلیفی معیشتی دست به تجمع مقابل استانداری زدند.

به گفته یکی از آرایشگران معترض: آرایشگران یکی از متضررترین اصناف در بحران کرونا محسوب می شوند و پیش از همه اصناف به درخواست دولت، واحدهای صنفی این قشر تعطیل شد.وی همچنین افزود: با توجه به اینکه نزدیک به 2 ماه است که کسب و کار ما تعطیل شده، علاوه بر اجاره بهای مغازه، پرداخت اقساط بانکی و تامین مخارج زندگی سبب شده تا فشار زیادی بر آرایشگران تحمیل شود. معترضان در جریان این تجمع  خواهان حمایت های اقتصادی از سوی دولت و مسئولین شدند.