حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی آرژانتینی‌ها به سیاست‌های ریاضتی دولت

صدها نفر در مقابل هتل گران قیمت شرایتون بوئنوس آیرس در برابر نشست سالانه “انجمن بازرگانی آرژانتین” که کلوب ابرسرمایه‌دارانه این کشور است، تجمع کردند.

در حالی که مدیران ارشد تجاری و مقامات دولتی آرژانتین در مورد سرمایه گذاری، مالیات و دفع “شبح مدل کمونیستی” در هتل گران قیمت بوئنوس آیرس صحبت می‌کردند، آرژانتینی‌های خسته از ریاضت اقتصادی و سیاست‌های نئولیبرالی، صدای خود را در بیرون بلند کردند و تابلوها و بنرهایی با شعارهایی مانند «قیمت‌ها را کاهش دهید» و «تغذیه بد دیگر بس است» در دست داشتند. قابل ذکر است، این سازمان بیستمین نشست سالانه خود را در حالی جشن گرفت که نرخ تورم آرژانتین سر به فلک کشیده و به ۵۵ درصد در سال رسیده است.