حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی

روز دوشنبه 15 اردیبهشت ماه،جمعی از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی از شهرها و استان‌های مختلف در تهران مقابل مجلس تجمع کردند.

بنا به گزارش منتشره،حاضران در تجمع خواستار لغو آزمون جذب هستند و می‌گویند باید تبعیض میان آنها و گروه‌های دیگری که متقاضی ورود به دانشگاه فرهنگیان هستند، برچیده شود. به گفته معترضان،  درحالیکه آموزش‌دهندگان سالهاست به کار تدریس اشتغال دارند و همچنین تعدادی از آنها به صورت حق‌التدریسی در مدارس مشغول به کار هستند، نباید نگران آزمون باشند. انها همچنین خواستار برچیده شدن آزمون و ورود به دانشگاه فرهنگیان هستند.