حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی سنندج

به گزارش منتشره، جمعی از آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی سنندج روز سه شنبه 23 اردیبهشت ماه در اعتراض به کاهش حقوق هایشان دست به به تجمع زدند.

معترضان با برپایی تجمع مقابل دفتر نماینده مجلس در کردستان خواستار رسیدگی مقامات به خواسته هایشان شدند. در همین خصوص یکی از تجمع کنندگان می گوید، آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی در شرایطی که مدارس به دلیل شیوع کرونا تعطیلی می باشند خواستار پرداخت کامل دستمزدها و همچنین تبدیل قراردادهایشان می باشند.