حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی اهالی بندر کلاهی هرمزگان

بنا به گزارشات منتشره روز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه، به‌دنبال کشته شدن دو شهروند بلوچ در بندر کلاهی در هرمزگان، به دست نیروی انتظامی رژیم، مردم در مقابل بیمارستان میناب و چند نقطه دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بر پایه این گزارش،مأموران رژیم با شلیک گلوله این دو شهروند را که به‌دلیل نداشتن شغل مناسب با سوخت بری امرار معاش می‌کردند به‌قتل رسانده و یک نفر دیگر را مجروح کردند.گفته می شود که حال مجروح نیز وخیم است.مردم معترض در این تجمع خواستار مجازات عاملان این جنایت شدند.