حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی اهالی روستای غوری استان فارس

بنا به گزارشات منتشره روز جمعه ۲۳ خردادماه،شماری از اهالی روستای غوری از توابع بخش مشکان واقع در شهرستان نی ‌ریز استان فارس، با تجمع در محل معادن در منطقه حفاظت شده بهرام، خواستار تامین حقوق اهالی بومی و ساکنان این روستا شدند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس در این خصوص گفت:این فعالیت های اکتشاف مربوط به مجوز مطالعات اکتشافی پهنه بهرام گور است که بر اساس توافقنامه وزارت صمت و سازمان حفاظت محیط زیست مقرر بوده نسبت به حفر گمانه با هدف ارزیابی دقیقتر ذخایر معدنی در منطقه انجام گیرد. وی افزود: روستاییان مطالبه پرداخت حقوق عرفی مرتع داران را می کنند، بر اساس توافق وزارت صمت و سازمان حفاظت محیط زیست قرار بود در ۶ پهنه اکتشافی مطالعات توسط ایمیدرو انجام شود.لازم به ذکر است، این تجمع با دخالت ماموران انتظامی پایان یافته است.