حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی اهالی روستای فداغ

بنا به گزارشات منتشره روز دوشنبه 15 اردیبهشت ماه، شماری از اهالی روستای فداغ از توابع شهرستان گراش، در اعتراض به عملکرد ادارات منابع طبیعی و بنیاد مسکن این شهرستان در مقابل فرمانداری گراش اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

برپایه این گزارش، معترضان که تعدادشان حدود ۳۰ نفر از اهالی فداغ بود ،با در دست داشتن بنر هایی با مضمون«مسئول بی‌لیاقت، استعفا، استعفا»برای اعتراض به عملکرد ادارات منابع طبیعی و بنیاد مسکن گراش در موضوعات زمین، اراضی طبیعی و محدوده فداغ،جلو فرمانداری این شهرستان در شهر گراش تجمع کردند.