حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی اهالی روستای مالوجه و قزلجکند شهر قروه

طی روزهای گذشته،اهالی روستای مالوجه و قزلجکند شهر قروه واقع در استان کردستان در مقابل فرمانداری نظام و دادگستری و در مقابل دفتر  امام جمعه شهر قروه تجمع کردند.

بنا به گزارش منتشره،مردم این روستا نسبت به افزایش سرسام آور قیمت پوکه معدنی توسط معدن داران و دست به یکی کردن معدن داران پوکه که اساسا از کارگزاران نظام هستند، برای خالی کردن جیب مردم و بیکار شدن حدود ۲۰۰۰ نفر از قبیل راننده‌های کامیون، تراکتور بیل، لودر، پوکه فروشان، باربری‌ها تجمع کردند. این افزایش قیمت در حالی است که هیچ گونه افزایش قیمتی در قیمت گازوئیل، روغن، لوازم و قطعات مصرفی معدن و حقوق کارگران از بعد عید صورت نگرفته است.