حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی اهالی روستای کولسه جوانرود

جمعی از اهالی روستای کولسه واقع در شهر جوانرود روز سه شنبه اول مهر ماه در اعتراض به ایجاد یک معدن  و تخریب مخیط زیست این روستا دست به تجع زدند.

به گفته یکی از اهالی،  این معدن در اطراف 7 روستای کولسه، خان آوا، کانی سفید، بازان، بازان میرکی و کانی گوهر واقع است که در اطراف آن نزدیک 20 باغ و 7 چشمه آب موجود است که آب شرب روستای کولسه نیز در 200متری آن تامین می شود. وی با بیان اینکه مردم این روستاها به شغل دامداری، کشاورزی و باغداری مشغول هستند، می افزاید: استخراج این معدن باعث از بین رفتن معیشت آنها خواهد شد.