حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی اهالی سیل زده چم وزیر ویسیان

 

 

صبح روز شنبه 22 تیر ماه شماری از اهالی سیل زده روستای “چم وزیر ویسیان” شهرستان چگنی واقع در استان لرستان در اعتراض به بی توجهی مقامات به وضعیت روستا دست به تجمع زدند.
برپایه گزارش منتشره، اهالی معترض این روستا می گویند، پس از گذشت سه ماه از سیل ویرانگر در استان لرستان روستاهای این استان، از جمله روستای “چم وزیر ویسیان” در وضعیت نابسامان قرار دارد و روستاییان در شرایط بی آبی و بی برقی بسر می برند. به گفته روستاییان بخشدار و فرماندار لرستان تاکنون در این سه ماه حتی یکبار هم از روستاهای سیل زده و خانه های ویران شده روستاییان بازدید نکرده و هیچ اقدامی صورت نداده اند.