حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی اهالی شهرک فدک کرمانشاه

بنا به گزارشات منتشره روز سه شنبه 10 تیرماه،جمعی از اهالی شهرک فدک کرمانشاه نسبت به تخریب املاکشان و عملکرد ماموران اجرائیات شهرداری کرمانشاه در مقابل ساختمان شورای اسلامی این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند.

برپایه این گزارش،پس از ساعاتی از این تجمع تعدادی از معترضان به نمایندگی از تجمع کنندگان در جلسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه حضور پیدا کرده و در گفتگو با آنان به بیان اعتراضات و خواسته های خود پرداختند که در نهایت اعضای شورای شهر وعده حل مشکلات و رسیدگی به آنها را داده است.