حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی اهالی شهر سنندج

شماری از شهروندان سنندج  روز شنبه 2 اسفند ماه با برپایی تجمع مقابل ساختمان استانداری نسبت به بی توجهی مسئولان به مشکلات معیشتی مردم در دوران همه گیری کرونا اعتراض کردند.

در این تجمع که همزمان بود با سفر معاون اول ریاست جمهوری به این شهرستان، معترضان با سردادن شعارهای اعتراضی خواستار حل مشکلات خود توسط  مسئولین شدند. آنها می گویند درحالی که بسیاری از کسب و کارها به دلیل قرنطینه تعطیل شده است و سفره کارگران روزبه روز کوچکتر می شود ولی دولت تاکنون برای حل مشکلات معیشتی آنها هیچ اقدامی انجام نداده است.