حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی اهالی شهر میداوود نسبت به کمبود آب شرب

روز چهارشنبه 6شهریورماه، جمعی ازاهالی شهر میداوود شهرستان باغملک  در اعتراض به بحران آب شرب و قطعی‌های آب در چند روز اخیر، مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.

معترضان می گویند در چند روز گذشته چاه تیغن؛ یکی از سه چاهی که آب شرب شهر میداوود و بیش از ۱۲ روستای کوچک و بزرگ را تامین می‌کرد به دلیل سوختن تلمبه خانه از مدار خارج شد و باعث افت فشار آب در شبکه شد. آنها می گویند علیرغم شدت گرما و افزایش بیماری های وارگیردار، ولی تاکنون هیچ مقام مسئولی در خصوص تعمیر تلمبه خانه و رفع مشکل کم آبی  اقدامی انجام نداده است.