حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی اهالی منطقه کوزه‌گری در شیراز

روز چهارشنبه ۱۳ شهریور ماه،  جمعی از اهالی منطقه کوزه‌گری در شیراز دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، جمعی از اهالی منطقه کوزه‌گری در شیراز در اعتراض به ۸ برابر گران شدن قبض برق در محل اداره برق منطقه کوزه‌گری تجمع اعتراضی برپا کردند. بنا به گفته این معترضین، با گران شدن قبض برق بر مشکلات روز مره آنها افزوده شده است و در شرایط کنونی با توجه به سطح پایین درآمدها توان پرداخت قبض ها را ندارند.