حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان بانک ملت در تهران

بازنشستگان و کارکنان بانک ملت در تهران روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه، در اعتراض به کارکرد صندوق “تأمین آتیه‌ی کارکنان ” دست به تجمع زدند.

بازنشستگان بانک ملت که از سراسر کشور به تهران رفته بودند نسبت به قدر السهم دوران خدمت خود اعتراض دارند، آنها با برپایی این تجمع مقابل شعبه مرکزی بانک ملت خواهان برکناری احمد درخشنده، مدیرعامل فاسد شرکت “گروه مدیریت سرمایه آتیه” هستند.