حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف

جمعی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف از جمله مشهد، اهواز، تهران و کرج با برپایی تجمع مقابل اداره تامین اجتماعی شهرهای محل سکونت خود خواستار رسیدگی مقامات به مشکلاتشان شدند.

آنها همچنین با انتشار بیانیه ایی با تاکید بر اینکه “تجمعات را خطرناک می‌دانیم” نوشته‌اند “ما بدین ‌وسیله مسئولیت عواقب تجمع خطرناک بازنشستگان در خیابان‌های آلوده به ویروس کرونا را مسقیما به‌عهده دولت می‌دانیم”. بازنشستگان معترض همچنین می گویند  افزایش چند درصدی حقوقها، نه با نرخ تورم و نه با حداقل رقم سبد معیشت تطابق ندارد.