حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در خوزستان و کرمانشاه 

 

بدنبال  انتشار فراخوانی، روز سه شنبه 25 شهریورماه تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در استان خوزستان و کرمانشاه، در مقابل سازمان تامین اجتماعی، برگزار شد.

به دلیل قرمز بودن وضعیت کرونا، تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در بسیاری از استان‌ها و از جمله تهران انجام نگردید. کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی و مستمری‌بگیران در اهواز، در مقابل سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی که طی هفته‌های گذشته نیز تجمعاتی در مقابل سازمان تأمین اجتماعی برگزار کرده بودند، خواهان همسان‌سازی و افزایش حقوق هستند. هم زمان در کرمانشاه نیز جمعی از مستمری‌بگیران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، دست به تجمع اعتراضی زدند. تجمع‌کنندگان در کرمانشاه شعارهایی خطاب به مدیر سازمان تامین اجتماعی این استان سر می‌دادند.