حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر

بازنشستگان تامین اجتماعی، روز یکشنبه ۲۸ آذرماه، در شهرهای تبریز، خرم آباد و کرمانشاه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات‌شان در مقابل ساختمان این سازمان در شهرهایشان دست به تجمع زدند.

بازنشستگان خواستار افزایش مستمری هایشان با توجه به میزان خط فقر هستند. گفتنی است بازنشستگان معترض، با پهن کردن سفره خالی، به شکل سمبلیک وضعیت اسفبار معیشتی خود را برای افکار عمومی به نمایش گذاشتند. همچنین بازنشستگان در خرم آباد شعار می دادند “تنها راه رهایی از سفره های خالی فریاد در خیابان”.