حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی

بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف کشور، صبح روز یکشنبه ۲۱ فروردین نسبت به عدم رعایت عدالت در حقوق و مزایای خود مقابل سازمان تامین اجتماعی شهرهای محل سکونت خود دست به تجمع زدند.

با انتشار فراخوان از پیش اعلام شده کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، شمار زیادی از بازنشستگان در شهرهای تبریز، اصفهان، کرمانشاه، قزوین، رشت، شیراز، مشهد، سنندج، تهران، کرمان، یزد و سمنان، با برپایی تجمعاتی  خواستار، اجرای کامل قانون همسان‌سازی، دریافت عیدی دو برابر حقوق و برخورداری از بیمه جامع و کارآمد مطابق ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی شدند.