حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف

روز یکشنبه ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۲، جمعی از بازنشستگان تأمین‌ اجتماعی مجدداً و در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم تحقق خواسته‌هایشان مقابل ساختمان سازمان تأمین اجتماعی دست به تجمع زدند.

طبق گزارشات منتشر شده، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای رشت، شوش، شوشتر، دزفول، اراک، کرمانشاه و اهواز مقابل اداره تامین اجتماعی این شهرها دست به تجمع زدند. گفتنی است، بازنشستگان معترض در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان،خواستار “اجرای صحیح مواد ٩٦ و ١١١  قانون تامین اجتماعی، ترمیم مستمری‌ های خود، بهبود شرایط معیشتی، ارائه خدمات درمانی رایگان و همچنین پیگیری خواست آزادی بی‌قید و شرط معلمان و کارگران زندانی و اعتراض به فشار و پرونده‌سازی دستگاه‌های امنیتی علیه فعالین سیاسی و اجتماعی شدند.