حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی اصفهان

روز سه شنبه 17 تیرماه،بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل اداره تامین اجتماعی شهر اصفهان تجمع اعتراضی برپا کردند.

بنا به گزارش منتشره،معترضان با در دست داشتن پلاکارد و سردادن شعار با مضمون”مرگ بر دروغگو”به بی‌توجهی و امتناع از برآورده کردن خواسته‌های خود اعتراض کردند.گفتنی است،افزایش مستمری‌ها مطابق هزینه‌های کارشناسی خانوار ،تامین سیستم درمانی کارآمد و رایگان،پرداخت کلیه دیون به روز محاسبه شده دولت به صندوق‌ها،نظارت و کنترل بر عمل‌کرد صندوق‌ها توسط نمایندگان مستقل و منتخب،تعیین و تامین بودجه کارشناسی شده برای اجرای همسان‌سازی،انحلال کانون‌های بازنشستگی فعلی و ایجاد تشکلات نوین و مستقل بازنشستگان و پرداخت عادلانه حق  تامین مسکن مناسب از جمله خواسته بازنشستگان است.