حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان در شهرهای مختلف

روز یکشنبه ۲۱ اسفند ماه،جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی و صنایع فولاد در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته هاو مطالباتشان بصورت جداگانه در شهرهای مختلف،دست به تجمع زدند.

بازنشستگان معترض تأمین‌اجتماعی شهرهای شوش،کرمانشاه،اهواز وخوزستان نسبت به وضعیت نامناسب معیشتی،فقر،تورم،گرانی و عدم رسیدگی به مطالباتشان اعتراض کرده وخواستار:”صدور احکام و پرداخت مابه التفاوت، پرداخت عیدی،نرخ افزایش مستمری و اجرای قانون لازم برای درمان  رایگان بازنشستگان تحت تکفل” خود شدند. همچنان بازنشستگان صنایع فولاد در اعتراض به وضعیت نابسامان معیشتی و عدم رسیدگی مسئولان به مطالبات آنها با سر دادن شعار “دولت بی کفایت، استعفا،استعفا” در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد در تهران تجمع کردند.کارکنان دولت نیز در مقابل شورای نگهبان تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.