حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات ایران

روز یکشنبه ۲۲ اسفندماه، جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلاتشان مقابل ساختمان وزارت ارتباطات دست به تجمع زدند.

بازنشستگان شرکت مخابرات ایران خواستار اجرای آیین نامه استخدامی مصوب ۳۰ مردادماه سال ۸۹ هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران هستند. بازنشستگان معترض می‌گویند از زمان خصوصی‌سازی مخابرات ایران ۱۳ سال است که مطالبات آنها پرداخت نشده است. قابل ذکر است، «ستاد اجرایی فرمان امام» مهمترین نهاد اقتصادی زیر نظارت دفتر علی خامنه‌ای رهبر  رژیم جمهوری اسلامی، سهامدار اصلی شرکت مخابرات ایران است.