حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان صنایع فولاد اصفهان

شماری از بازنشستگان صنایع فولاد اصفهان و معدن تهران روز یکشنبه 19 شهریورماه همزمان با تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی کشور، با برپایی تجمعی نسبت به شرایط بد معیشتی خود اعتراض کردند.

این بازنشستگان با تجمع مقابل صندوق بازنشستگی فولاد واقع در خیابان وزرا، بار دیگر بر اجرای کامل همسان‌سازی،دریافت مطالبات معوقه،تضمین اجرای تعهدات درمانی مطابق با آیین‌نامه فولاد و افزایش حقوق سال 1402 بر اساس نرخ تورم تاکید کردند.گفته می شود که بازنشستگان صنایع فولاد با برگزاری این تجمعات خواستار رسیدگی مقامات به خواسته‌هایشان شدند.