حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان صنایع فولاد اصفهان

شماری از بازنشستگان صنایع فولاد اصفهان و معدن تهران روز یکشنبه ۱۲ شهریورماه همزمان با تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی کشور با برپایی تجمعی نسبت به شرایط بد معیشتی خود اعتراض کردند.

این بازنشستگان با تجمع مقابل صندوق بازنشستگی فولاد واقع در خیابان وزرا بار دیگر بر اجرای کامل همسان‌سازی،دریافت مطالبات معوقه،تضمین اجرای تعهدات درمانی مطابق با آیین‌نامه فولاد و افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ بر اساس نرخ تورم تاکید کردند. بازنشستگان  همچنین خواستار رسیدگی مقامات به خواسته‌هایشان شدند.