حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان صنایع فولاد

روزیکشنبه۷ آبان‌ماه ۱۴۰۲،شماری از بازنشستگان صنایع فولاد مطابق با یکشنبه‌های اعتراضی در تهران ، اصفهان، وخوزستان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی تجمع کردند.

طبق گزارشات منتشر شده، بازنشستگان صنایع فولاد و معدن در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشور دست به تجمع زدند. گفتنی است، دستمزدها در ده‌سال گذشته، بیشتر به نفع تورم عقب نشینی کرده است. به هر اندازه شوک‌های تورمی سنگین‌تر بوده‌اند، ضربه محکم‌تری به سطح دستمزد‌ها وارد شده است.گفتنی است، نه تنها مواد اعتراضی لایحه کارگران حذف نشده است بلکه، یکصد و پنجاه ماده و تبصره دیگر هم برای محکم کاری حمله به دستاوردهای کارگران زحمتکش به آن اضافه شده است.همچنین گفتنی است، لایحه هفتم توسعه دستاوردهای کارگران را به طور جدی می‌خواهد از زندگی آنها محو کرده و مهر تاییدی بر استثمار هرچه بیشتر کارگران بزند. این لایحه، دیگر سفره‌ای برای کارگران باقی نخواهد گذاشت ، مستمری‌ها در بهترین حالت تا ده سال آینده قطع خواهد شد. بازنشستگی‌ها به شرکت‌های بیمه‌ای خصوصی چون “آینده ساز” منتقل خواهد شد که ورشکسته شده است. درمان، به طور کلی پولی و خصوصی خواهد شد. همه اموال و بیمارستان‌های تامین اجتماعی فروخته و به خزانه دولت ریخته خواهد شد.