حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان صنعت فولاد در شهرهای مختلف

روز یکشنبه ۲۲ اسفندماه شماری از بازنشستگان صنعت فولاد در شهرهای تهران، اصفهان و دامغان همزمان با تجمع مقابل کانون بازنشستگان شرکت فولاد در این شهرها تجمع کردند و خواستار همسان سازی حقوق و مطالبات قانونی خود شدند.

بازنشستگان صنعت فولاد، خواهان اصلاح احکام همسان سازی مطابق با درصد افزایش سایر صندوق های بازنشستگی و عقد قرارداد بیمه های درمانی با تعرفه ها و فرانشیزهای آیین نامه فولاد شدند. قابل ذکر است بازنشستگان صندوق فولاد هر یکشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات‌شان دست به تجمع می‌زنند.