حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد اصفهان

روز شنبه 7 تیرماه،جمعی از بازنشستگان فولادی در مقابل دادگستری اصفهان تجمع اعتراضی برپا کردند.

بنا به گزارش منتشره،تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکارد و سر دادن شعار نسبت به درمان ناکار آمد، عدم اجرای همسانسازی،وضعیت اسفبار صندوق بازنشستگی و عدم پرداخت مطالباتشان از سال۹۱، علیرغم وعده های مدیران کانونها و صندوق بازنشستگی دست به اعتراض زده اند.