حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد اصفهان

روز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه،بازنشستگان فولاد اصفهان در اعتراض به پایمال شدن حقوق‌شان در مقابل استانداری تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بنا به گزارش منتشره، بازنشستگان فولاد در اعتراض به پایمال شدن حقوق خود، از جمله اجرا نشدن همسان سازی، ناکارآمدی بیمه و دریافتی اندک، بنا بر قرار قبلی و برای پیگیری خواستهایشان و اجرای کامل آیین نامه‌ی فولاد از سرتاسر شهرهای استان اصفهان از جمله از نجف آباد، مبارکه و فلاورجان در این تجمع شرکت کرده بودند.