حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف

بازنشستگان مخابرات روز دوشنبه ۲۹ آبان ماه 1402،مطابق تجمعات هر هفته‌ی دوشنبه‌های اعتراضی، مجدداً مقابل ساختمان شرکت مخابرات در شهرهای مختلف تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند.

طبق گزارشات منتشر شده، این بازنشستگان در شهرهای تهران، گیلان، شیراز، اصفهان، اردبیل و چند شهر  در کردستان، دراعتراض به عدم‌ رسیدگی به مطالباتشان از جمله اجرای کامل آئین‌نامه پرسنلی و استخدامی و رفع مشکلات بیمه درمانی برای چندمین بار در مقابل ساختمان شرکت مخابرات شهرهای محل سکونت خود تجمع کردند و خواستار رسیدگی مقامات به خواسته هایشان شدند.