حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات در ١١ استان ایران

روز دوشنبه سوم مهرماه ،بازنشستگان مخابرات در ادامه اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات‌شان از سوی مقامات رژیم، در11  استان ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند.

بازنشستگان مخابرات از چندین ماه قبل تجمع های اعتراضی در مقابل دفاتر شرکت مخابرات در دوشنبه های هر هفته برگزار می کنند.در کرمانشاه، بازنشستگان مخابرات با تجمع در مقابل شرکت مخابرات و دادن شعارهایی همچون ،دشمن بازنشسته، مدیر بی‌خیال است و تا حق خود نگیریم، دوشنبه‌ها می‌آییم.، و همچنین در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون لزوم اجرای کامل آیین‌نامه 24/89 و بیمه تکمیلی، خواستار احقاق حقوق خود شدند.در اهواز، مرکز استان خوزستان، هم بازنشستگان مخابرات در تجمعی شعارهای «اجرای آیین‌نامه حق مسلم ماست»، «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه»، «مدیر بی‌کفایت استعفا استعفا»، «از بس دروغ شنیدیم، یک روز خوش ندیدیم»، «گرانی و تورم، بلای جان ما شد»، در شیراز، مرکز استان فارس، جمعی از بازنشستگان مخابرات با تجمع مجدد مقابل شرکت مخابرات خواستار استعفای مدیران مخابرات و اجرای کامل آیین‌نامه 24/89 و بیمه تکمیلی شدند. در اصفهان، جمعی از بازنشستگان مخابرات در تجمع خود خطاب به مقامات و نهادهای رژیم گفتند: تا زمان تحقق حقوق شان، به تجمعات اعتراضی‌ خود ادامه خواهند داد. از جمله شعارهای تجمع‌کنندگان، «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون» بود. در کردستان، بازنشستگان مخابرات در تجمعی اعتراضی شعارهای «مدیر بی‌لیاقت، خجالت خجالت» و «سهامدار ظالم، ننگت باد باد» دادند و خواستار اجرای کامل آیین‌نامه 24/89 شدند.