حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات شهرهای مختلف

جمعی از بازنشستگان مخابراتی خوزستان رضوی، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان واهواز روز دوشنبه ۱۲ تیرماه به طور جداگانه دست به تجمع  و راهپیمایی زدند.

این بازنشستگان در اعتراض به عدم‌ رسیدگی به مطالباتشان از جمله اجرای کامل آئین‌نامه پرسنلی و استخدامی و رفع مشکلات بیمه درمانی برای چندمین بار در مقابل ساختمان شرکت مخابرات شهرهای محل سکونت خود تجمع کردند و خواستار رسیدگی مقامات به خواسته هایشان شدند.