حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان وزارت نفت

روز شنبه اول شهریورماه، جمعی از بازنشستگان وزارت نفت، با برگزاری یک تجمع اعتراضی مقابل این وزارت ، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

بازنشستگان شرکت‌کننده در این تجمع اعتراضی، خواهان کوتاه کردن دست‌ جناح‌های سیاسی وابسته به حکومت و هیئت وزیران صندوق بازنشستگی وزارت نفت شدند. یاد‌آوری می‌شود که تعداد زیادی از کارکنان شرکت نفت در تاریخ ۹ تیرماه نیز، با تجمع مقابل وزارت نفت نسبت به اجرا نشدن قانون ماده ۱۰ نفت در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.