حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی سراسر کشور

روز یکشنبه ۱۷ اسفند بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرهای رشت، شاهرود، اهواز، کرمانشاه، کرج، قزوین، خرم‌آباد، ، ایلام، یزد، شوشتر، تبریز و اصفهان در اعتراض به وضعیت فلاکتبار معیشتی  خود  مقابل سازمان تامین اجتماعی شهرهای محل سکونتشان اقدام به برگزاری تجمع کردند.

در این تجمع که به دنبال انتشار فراخوانی برگزار شده است بازنشستگان و مستمری بگیران همسو با کارگران خواهان افزایش حقوق و مستمری‌ها به بالای ۱۲ میلیون تومان هستند. اجرای کامل همسان سازی و درمان تکمیلی از دیگر خواسته‌های آنان است.