حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری در شهرهای مختلف

روز سەشنبە ٢ آبان‌ماه ۱۴۰۲، بازنشستگان کشوری در شهرهای سنندج، اهواز، کرمانشاه و همدان در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان مجدداً مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری  دست به تجمع زدند.

طبق گزارشات منتشر شده،این بازنشستگان می‌گویند: حقوق آنها برای گذران زندگی ناکافی‌ست؛ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان وعده‌ای است که محقق نشده؛ آنها توقع دارند ،همسان‌سازی با بودجه و اعتبار کافی اجرایی شود. گفتنی است معترضان همچنین خواستار بهبود وضعیت معیشت و افزایش سطح خدمات رفاهی می باشند.