حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری در شهرهای مختلف

برپایه گزارشات منتشر شده روز سه‌شنبه 30 آبان ماه ،جمعی از بازنشستگان کشوری در شهرهایی مانند البرز، ، شیراز، تهران، اهواز، ، کرج، سنندج، و ممسنی فارس مجددا در اعتراض به عدم تحقق خواسته‌هایشان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی محل سکونت خود دست به تجمع زدند.

گفتنی است، در تهران حدود ۱۰۰۰نفر از بازنشستگان جلوی وزارت رفاه  روز سه شنبه ساعت ۱۰  صبح تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان شرکت کننده در این تجمع که بیشتر آنها را زنان تشکیل می‌دادند،در راستای مطالباتشان شعارهای اعتراضی سر می‌دادند.بازنشستگان معترض خواستار “همسان‌سازی حقوقهایشان با سایر شاغلین و اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری مصوب سال ۱۳۸5” میباشند.گفتنی است موضوع همسان‌سازی حقوق‌ها، از جمله درخواست‌های مبرم بازنشستگان می‌باشد.آنها بارها برای احقاق این خواسته خود تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند اما تاکنون هیچ مقام دولتی پاسخگوی خواسته هایشان نبوه است.