حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری در شهرهای مختلف

برپایه گزارشات منتشر شده روز سه‌شنبه 27 تیرماه جمعی از بازنشستگان کشوری در شهرهایی مانند البرز، یزد، شیراز، قزوین، همدان، کرمانشاه، کرج، سنندج، اردبیل و فارس متعاقب در اعتراض به عدم تحقق خواسته‌هایشان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی محل سکونت خود دست به تجمع زدند.

بازنشستگان شرکت کننده در این تجمع که بیشتر آنها را زنان تشکیل می‌دادند،در راستای مطالباتشان شعارهای اعتراضی سر می‌دادند.بازنشستگان معترض خواستار “همسان‌سازی حقوقهایشان با سایر شاغلین و اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری مصوب سال ۱۳۸5” میباشند.گفتنی است موضوع همسان‌سازی حقوق‌ها، از جمله درخواست‌های مبرم بازنشستگان می‌باشد.آنها بارها برای احقاق این خواسته خود تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند اما تاکنون هیچ مقام دولتی پاسخگوی خواسته هایشان نبوه است.