حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی تاکسی داران میناب

صبح روز چهارشنبه 13 آذرماه جمعی از تاکسی داران میناب در اعتراض به سهمیه کم سوخت و نبود جایگاه سوخت “سی ان جی”   مقابل فرمانداری ویژه این شهرستان دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشره، این رانندگان نسبت به سهمیه 250 لیتری در ماه و نبود جایگاه سوخت “سی ان جی”  اعتراض داشتند و خواستار رسیدگی و حل مشکلات خود شدند. گفتنی است در جریان این تجمع یک نفر از تاکسی داران به نمایندگی از همکاران خود با حضور در فرمانداری، مشکلاتشان را با فرماندار اعلام کرد ولی فرماندار بی توجه به خواسته معترضان آنان را در صورت ادامه تجمع تهدید نمود.