حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی تعدادی از معلولان در تهران

در پی فراخوانی کە روز دوشنبه 16 مرداد ماه در شبکەهای اجتماعی منتشر شد روز سه شنبه 17 مرداد تعدادی از معلولان در مقابل ساختمان شورای شهر تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این تجمع در اعتراض به تصمیم شورای شهر و شهرداری تهران مبنی بر واگذاری سامانه حمل و نقل عمومی به بخش خصوصی صورت گرفته است، تصمیمی که منتهی به فشار مضاعف و محرومیت بیشتر معلولان برای دسترسی به امکانات عمومی خواهد شد. گفتنی است، بیش از ۵ سال از تصویب ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان می‌گذرد اما این قانون هنوز اجرایی نشده است. بر اساس این ماده دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.