حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی جعمعی از اهالی زابل

روز پنجشنبه ۳ بهمن ماه، جمعی از شهروندان ساکن شهرستان زابل در اعتراض به نبود گاز لوله کشی و عدم توزیع مناسب کپسول گاز، در مقابل ساختمان فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند.

معترضان در این خصوص گفتند: “چندین سال است که مسئولان فقط وعده کارگزاری خط لوله گاز در این شهر را می‌دهند اما در عمل تاکنون این امر میسر نشده است. علاوه بر این روش توزیع کپسول گاز نیز مناسب نیست و  آنها برای دریافت گپسول باید به مدت زیادی در صف‌های طولانی بایستیند.