حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی جمعی از کسبه بازار عراقی آمل

جمعی از کسبه بازار عراقی آمل روز سه شنبه 26 فروردین، نسبت به بلاتکلیفی معیشتی بدنبال پلمب محل کارشان، مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند.

معترضان می گویند از شروع بیماری کرونا، به بهانه مقابله با این ویروس بازارهای هفتگی، شب بازار پل سوم، بنفشه، بازار خیابان نور و جانبازان و دیگر بازارها بسته شده اند. معترضان افزودند تعطیی محل کسب و کارشان درحالی صورت گرفته که کسبه و دستفروشان این بازارها از هیچ گونه حمایت دولتی برخوردار نیستند و آنها برای تامین معیشت خود و خانوداده هایشان در مضیقه قرار دارند.