حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی جوانان روستای جريه سيد محمد در شوش

روز سه شنبه 17 تیرماه،جوانان روستای جریه سید محمد از توابع شوش در مقابل درب شرکت قند خاورمیانه شوش در اعتراض به بيكارى خود تجمع اعتراضی برپا كردند.

بنا به گزارش منتشره،این جوانان نسبت به عدم تبدیل وضعیت شغلی خود در این شرکت دشت به اعتراض زده اند.به گفته معترضان،آنها شاغل شركت قند شوش هستند اما در فصل تعمیرات بیکار مى‌شوند و با توجه به وضعیت سخت اقتصادی و متاهل بودن، می‌خواهند آنها را چون نیروهای دیگر به قراردادی تبدیل کنند.