حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی جوانان متقاضی کار شعیبیه شوشتر

روز دوشنبه 1 اردیبهشت ماه،جمعی از جوانان متقاضی کار شعیبیه ازتوابع شهرستان شوشتر در اعتراض به بیکاری، مقابل کشت و صنعت خمینی این شهر تجمع برپا کردند.

این جوانان با حمل پلاکاردهایی ضمن تقاضای ایجاد فرصت شغلی برای آنان در این شرکت، به استخدام غیر بومی ها که از استان های دیگر به این منطقه آورده می‌شوند اعتراض کردند.کشت و صنعت نیشکر شعیبیه اولین شرکت از شرکت‌های هفتگانه طرح نیشکر و صنایع جانبی است که در سال 69 عملیات سلب اراضی از روستائیان را که ساکنان اصلی منطقه هستند، آغاز و بیش از 15 هزار هکتار از اراضی مرغوب این منطقه را تصاحب کرد.