حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی حواله داران شرکت مدیران خودرو

شماری از حواله داران شرکت مدیران خودرو، روز سه شنبه نوزدهم تیرماه، در مقابل ساختمان اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران، دست به تجمع اعتراضی زدند.

معترضان با برپایی تجمع در تهران خواستار رسیدگی مسئولان به افزایش غیر قانونی ۲۰درصدی قیمت خودروهای این شرکت شدند. حواله‌داران می‌گویند: که با وجود تکمیل وجه ثبت‌نام تا فصل بهار سال جاری، شرکت مدیران خودرو به طرز ناعادلانه‌ای اقدام به افزایش نرخ محصولات خود کرده است. حواله داران خواستار دریافت مبالغ اضافی و غیر قانونی که توسط این شرکت از خریداران صورت گرفته بود،شدند. همچنین اعتراض‌ کنندگان خواستار آن شدند تا دیوان عدالت با رد دعوی واهی مدیران خودرو،حق پایمال شده خریداران متضرر را مورد حمایت قرار دهند.