حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی خانوادههای صدها شهروند و کودک بازداشتی بلوچ

روز یکشنبه ۷ آبانماه ۱۴۰۲، صدها نفر از خانواده های بازداشت شدگان بلوچ که روز جمعه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی و نظامی با خشونت بازداشت شده اند، مقابل دادگاه انقلاب زاهدان تجمع کرده و خواستار وضعیت فرزندان خود شده اند.

طبق گزارشات منتشر شده، از وضعیت بازداشتیهای ۲۸ مهرماه خبری در دسترس نیست،  بسیاری از آنها دانش آموز  هستند که ۱۰ روز است که از درس عقب افتاده اند.گفتنی است، امروز مسئولین دادگاه رژیم به خانواده‌های آنها ابلاغ کرده‌اند که ۱ ماه بازداشت موقت برایشان صادر شده است. همچنین  به خانواده بازداشتیها هشدار دادند  که اگر شبکه های معاند اسم و عکس بچه هایشان را پخش کنند حکم آنها  سنگینتر خواهد شد.