حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی خریداران خودروی لاماری در تهران

روز دوشنبه 26 تیرماه،جمعی از خریداران خودروی لاماری با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان وزارت صنعت،معدن و تجارت در تهران خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

در مرحله نخست قیمت این محصول یک میلیارد و ۹۴ میلیون تومان اعلام شده بود ولی در اقدامی شرکت به صورت خودسرانه و بدون مجوز شورای رقابت قیمت این محصول را یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان اعلام کرد و مشتری ملزم بود برای تکمیل پرونده خود تمام وجه را به شرکت واریز کند.در حال حاضر که شورای رقابت برای دومین بار اقدام به اعلام قیمت خودروهای مونتاژی کرده است برای محصول لاماری قیمت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان را در نظر گرفته است.خریداران معتقدند شرکت از آنها حدود ۴۶۲ میلیون تومان هزینه اضافی دریافت کرده و باید این مبلغ را به آنها برگرداند.