حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی خریداران مسکن مهر نقده

برپایه گزارش دریافتی روز یکشنبه ۱ اسفندماه جمعی از خریداران مسکن مهر نقده در اعتراض به عدم تحویل خانه های خود دست به تجمع زدند.
به گفته معترضان بعد گذشت از ۱۵ سال از خرید خانه های مسکن مهر توسط شماری از اهالی شهرستان نقده و پرداخت کامل پول واحدها ولی تاکنون موفق به دریافت خانه های خود نشده اند. انها با برپایی این تجمع و سردادن شعارهایی خواستار تحویل خانه ی خود شدند.